Trafik ve Çevre Eğitimi

Programın süresi toplamda 16 saattir. Bu program ile kursiyerlerin;

 1. Trafik mevzuatı ile ilgili Kanun ve Yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmaları,
 2. Trafik levhalarını tanımaları, bunlara uymayı alışkanlık haline getirmeleri,
 3. Sürücü davranışlarını etkileyen faktörleri tanımaları,
 4. Trafik işaretlerini, trafiği yöneten kişileri tanımaları ve ayırt etmeleri,
 5. Trafik işaretleri ile trafiği yöneten kişilerin hareketlerine göre davranmaları,
 6. Kara yoluna ve trafik işaretlerine zarar vermenin meydana getireceği tehlike ve engellerin farkına varmaları, bunları korumaları ve zarar veren kimselere engel olmaları,
 7. Araç sürerken karayolunu kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları,
 8. Geçiş üstünlüğüne sahip araçları tanımaları ve gerektiğinde bu araçlara yol vermeleri,
 9. Karşılaştığı trafik kazalarında üzerine düşen sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmeleri,
 10. Motorlu araçların karayolu trafiğine katılabilmesi için yapılacak tescil işlemlerini yaptırmaları ve tescil plakalarını tanımaları,
 11. Çevre kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerini kavramaları,
 12. Haritadan yararlanarak yer ve yön bulmaları beklenmektedir.

Motorlu taşıt sürücüleri kursu trafik ve çevre dersi öğretiminde uygulanacak olan bu program altı ana konudan oluşmaktadır. Konuların işlenişine ayrılacak süreler şunlardır.

Trafik Psikolojisi: 2
Trafik Mevzuatı: 10
Trafik Kazaları, Cezaları, Kusurlu Davranışlar: 2
Araçların Tescili, Muayeneleri, Teknik Şartları: 1
Sürücü Belgeleri ve Sürücülerle İlgili Hususlar:
Çevre: 1
Toplam: 16