İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Bilgisi ders program süresi toplamda 8 saattir. Bu program ile kursiyerlerin;

  1. Temel ilk yardım kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları,
  2. Hasta, yaralı ve olay yeri değerlendirmesini yapmaları,
  3. Temel yaşam desteği uygulamalarını yapma becerisi kazanmaları,
  4. Solunum yolu tıkanmaları ve uygulanacak ilk yardım hakkında bilgi sahibi olmaları,
  5. Kanamalarda kurallarına uygun ilk yardım uygulamaları yapmaları,
  6. Yaralar ve yaralanmalarda uygulanacak ilk yardım hakkında bilgi sahibi olmaları,
  7. Kırık, çıkık ve burkulmalarda kurallarına uygun ilk yardım uygulamaları,
  8. Bilinç bozukluklarında kurallarına uygun ilk yardım yapmaları,
  9. Taşıma teknikleri kurallarını uygun olarak uygulamaları beklenmektedir.

Programın İçeriği

1. Temel İlkeler
a. İlk Yardımın Temel Uygulamaları
İlk Yardım ile İlgili Kavramlar
– İlk Yardım
– Acil Tedavi
– İlk Yardım ile Acil Tedavi Arasındaki Farklar
– İlk Yardımın Amaçları
– İlk Yardımın Temel Uygulamaları
– 112’nin Aranmasında Dikkat Edilecekler
– İlk Yardımcının Müdahale ile İlgili Yapması Gerekenler
– İlk Yardımcı ve Özellikleri
– Hayat Kurtarma Zinciri

Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
– İnsan Vücudu ve İşleyişi
– Hasta/Yaralı Değerlendirilmesinin Amacı
– Hasta/Yaralıların İlk Değerlendirilme Aşamaları
– Hasta/Yaralıların İkinci Değerlendirilme Aşamaları
– Olay Yeri Değerlendirilmesi
– Olay Yeri Değerlendirilmesinde Yapılacaklar

Temel Yaşam Desteği
– Temel Yaşam Desteği
– Solunum ve Kalp Durması
– Hava Yolunu Açmak için Baş Geri- Çene Yukarı Pozisyonu Verilmesi
– Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği
– Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği
– Bebeklerde Temel Yaşam Desteği Uygulama Tekniği
– Solunum Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım
– Solunum Yolu Tıkanıklığı
– Tıkanma Çeşitleri ve Belirtileri
– Kısmi Tıkanma
– Kısmi Tıkanıklığı Olan Kişilerde İlk Yardım
– Tam Tıkanma

Bilinci Açık Kişilerde Heimlich Manevrası
Bebeklerde Heimlich Manevrası

2. Kanamalar ve Yaralanmalar

Kanamalar
– Tanımı

Kanama Çeşitleri
– Vücutta Kanın Aktığı Bölgeye Göre Kanamalar
– Kanayan Damarın Özelliğine Göre Kanamalar
– Vücutta Baskı Uygulanacak Noktalar

Dış Kanamalarda İlk Yardım
– Boğucu Sargı (Turnike) Uygulanan Durumlar
– Boğucu Sargı Uygulamasında Dikkat Edilecekler
– Turnike (Boğucu Sargı) Uygulama

İç Kanamalarda İlk Yardım
– Şok Nedenleri
– Şok Çeşitleri
– Şok Belirtileri
– Şokta İlk Yardım
– Şok Pozisyonu

Diğer Kanamalarda İlk Yardım
– Burun Kanamalarında İlk Yardım
– Kulak Kanamalarında İlk Yardım
– Kanamalarda Bandaj Uygulamaları

3. Yara ve Yara Çeşitleri

Yara Çeşitleri
– Sıyrık Yara
– Kesik Yara
– Ezik Yara
– Delici Yara
– Parçalı Yara
– Enfekte Yara

Ciddi Yaralar
Yaralanmalarda İlk Yardım
Baş ve Omurga Yaralanmaları
– Baş ve Omurga Yaralanma Çeşitleri

Saçlı Deri Yaralanmaları
Kafatası Kırıkları
III. Yüz Yaralanmaları

Omurga (Bel Kemiği) Yaralanmaları
– Baş ve Omurga Yaralanma Nedenleri
– Baş ve Omurga Yaralanmalarının Belirtileri
– Baş ve Omurga Yaralanmalarında İlk Yardım
– Delici Göğüs Yaralanmaları
– Delici Göğüs Yaralanmalarının Belirtileri
– Delici Göğüs Yaralanmalarında İlk Yardım

Delici Karın Yaralanmaları
– Delici Karın Yaralanmalarının Belirtileri
– Delici Karın Yaralanmalarında İlk Yardım

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
Kırık ve Çeşitleri
– Kırık Nedir?
– Kaç Çeşit Kırık Vardır?
– Kırık Belirtileri
– Kırığın Oluşturabileceği Olumsuz Durumlar
– Kırıklarda İlk Yardım

Çıkık
– Çıkık Belirtileri
– Çıkıklarda İlk Yardım

Burkulma
– Burkulma Belirtileri
– Burkulmalarda İlk Yardım
– Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda Tespit Nasıl Olmalıdır?
-Tespit Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
-Tespit Yöntemleri

Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
– Bilinç Bozukluğunun Nedenleri ve Belirtileri
– Bilinç Bozukluğunda İlk Yardım
– Koma Pozisyonu (Yarı Yüzü Koyun-Yan Pozisyonu)
– Havale Ve Nedenleri
– Ateşli Havalede İlk Yardım
– Sara Krizi ve Belirtileri
– Sara Krizinde İlk Yardım
– Kan Şekeri Düşüklüğü
– Kan Şekerinin Düşme Nedenleri ve Düşme Şekline Göre Belirtileri
– Kan Şekeri Düşüklüğünde (Hipoglisemi) İlk Yardım
– Göğüste Kuvvetli Ağrı Nedenleri ve Belirtileri
– Göğüs Ağrılarında İlk Yardım

Taşımalar
Taşımalarda Genel Kurallar
Acil Taşıma Teknikleri
– Hasta veya Yaralıyı Sürükleme Yöntemleri
– Araç İçindeki Hasta veya Yaralıyı Çıkarma (Rentek Manevrası)
– İtfaiyeci Yöntemi İle Omuzda Taşıma